september 6. 2022

Vad är RSA?

Här går vi in i detalj på vad det innebär att ge bort kostnadsfria aktier, med inlåsning. Detta instrument används främst för att maximera beskattningen

 

Överför äganda direkt  och få lägre skatt om aktiekursen går upp 

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

 

Restricted Share Award (RSA) är aktier med en inlåsningsperiod och/eller intjänandeperiod som överlåts till den anställda vid tidpunkten för tilldelningen. Aktierna ger rösträtt och utdelning precis som stamaktier. Överlåtelsen av aktierna följs dock ofta av en period under vilken aktierna inte kan handlas och/eller du måste tillhandahålla tjänster till företaget under denna period för att undvika att behöva lämna eller sälja tillbaka aktierna. Detta resulterar i ett beskattningsbart värde på tilldelningsdatumet när värdet på hela aktien erhålls. Samtidigt minskar begränsningen aktiernas ”faktiska värde” och resulterar därmed i ett lägre beskattningsbart ingångsvärde.

 

RSA används ofta när man ser att de skattemässiga fördelarna av att överlåta aktien omedelbart överstiger nackdelen med att potentiellt behöva återföra aktier och/eller hantera skatt i händelse av en avgång eller aktiekursnedgång. Just på grund av administrationsutmaningar i samband med eventuella återföringar av aktier och skatteuppföljning ser vi att RSA oftast används av företag i tidig fas (delat ägande vanligtvis på grund av lägre löner) och till ett mycket begränsat antal nyckelpersoner i större företag. I sådana fall kan det vara värt med lite administrativa utmaningar för att optimera skatten både för företaget och deltagarna, eftersom man är mycket positivt inställd till den framtida aktiekursutvecklingen.

 

Fördelar med RSA:

  • RSA ger omedelbart ägande och därefter även rätt till eventuell utdelning och rösträtt.
  • Ett sådant arrangemang är skatteeffektivt förutsatt att värdet ökar och deltagaren har inkomstskatt som överstiger skatten på kapitalvinster.

 

Nackdelar med RSA:

  • Skatt vid tidpunkten för tilldelningen, och aktierna är låsa (man kan alltså inte sälja en del aktier för att täcka skatten). Det kan alltså vara svårt att betala skatten om man inte tänkt igenom saken noggrant
  • Företaget kommer att debiteras arbetsgivaravgift vid tilldelningen, vilket kan vara svårt att få tillbaka om den anställda lämnar företaget och måste lämna tillbaka aktierna. Detsamma gäller om värdet gradvis blir lägre. Du får inte tillbaka arbetsgivaravgifter.

 

 

LATEST

Read more of our articles

Vad är incitamentsprogram?

Ett välstrukturerat incitamentsprogram ska säkerställa dels långsiktiga bidrag till ett(...)

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting