oktober 12. 2022

Vad är incitamentsprogram?

Incitamentsprogram är bland de vanligaste formerna av ekonomiska incitament i näringslivet.

Ett välstrukturerat incitamentsprogram ska säkerställa dels långsiktiga bidrag till ett robust företag som skapar långsiktigt värde, dels att företaget blir mer attraktivt för de främsta talangerna på marknaden. Incitamentsprogram kan utformas på många olika sätt, vilket vi kommer att beskriva närmare i den här artikeln.

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

Förenklat innebär incitamentsprogram att ett företag använder ägande som en aktiv del av ersättningspaketet – utöver lön och eventuell bonus. Incitamentsprogram är bland de vanligaste formerna av ekonomiska incitament i näringslivet, men det finns flera former och även stora variationer inom de olika formerna av incitamentsprogram.

 

Hur ett incitamentsprogram ska utformas beror på situationen och vad företaget vill uppnå samt var det befinner sig i utvecklingscykeln. Gemensamt för alla program är att de ska ge arbetstagare och arbetsgivare (företaget och företagets ägare) gemensamma incitament att bygga upp företaget och dra nytta av företagets tillväxt och framgång.


Incitamentsprogram används av företag i alla faser – allt från ett litet startup-företag som vill anställa en person, men inte kan betala marknadslön, till tusentals anställda i världens största företag.

 

Under 2019 använde mer än hälften av de företag som är noterade på Stockholmsbörsen incitamentsprogram som en del av sitt ersättningspaket. Optioner (tecknings- och personaloptioner) är det mest populära instrumentet och cirka hälften av programmen är optionsprogram.

 

I de övriga artiklarna kan du bland annat läsa mer om de olika fördelarna med incitamentsprogram, vilka former av incitamentsprogram som står till buds för företag  och vad man måste tänka på för att strukturera ett effektivt program för incitamentsprogram.

 

Sammanfattning: 

  • Företag erbjuder incitamentsprogram, som på engelska kallas Share-based Payment, som en del av ett ekonomiskt ersättningspaket till ledningen och övriga anställda.
  • Vid incitamentsprogram används företagets aktier (ägande) som en del av ersättningen, i utbyte mot de anställda tjänster (arbete).
  • Incitamentsprogram har ofta en intjänandeperiod (vesting period) som definierar hur länge du måste arbeta hos arbetsgivaren för att få rätt till/erhålla aktierna.

 

SENAST

Read more of our articles

Vad är incitamentsprogram?

Ett välstrukturerat incitamentsprogram ska säkerställa dels långsiktiga bidrag till ett(...)

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting