Equity academy

Vad är RSA?

Här går vi in i detalj på vad det innebär att ge bort kostnadsfria aktier, med inlåsning. Detta instrument används främst för att maximera beskattningen

Vad är RSU?

Här går vi in i detalj på det mest kraftfulla inlåsningselementet inom incitamentsprogram – RSU.

Vad är optioner?

Här går vi in i detalj på Sveriges vanligaste instrument vid incitamentsprogram: optioner.