oktober 12. 2022

Värfor använda aktieincitament?

Om du överväger att använda aktier som en del av ersättningen hittar du här argument relaterade till användningen av aktiebaserade incitament.

 

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

Varför använda aktieincitament?

Fördelar och nackdelar

Är det viktigast för företaget att behålla nyckelmedarbetare över tid? Är det för att nå en viss typ av finansiella eller icke-finansiella mål? Eller kan det vara att bygga en gemensam kultur över olika enheter och nationsgränser? Ett bra aktielöneavtal sätts upp beroende på företagets mål och måste anpassas till både nationella och internationella sammanhang beroende på vilken typ av företag du har och var du befinner dig i utvecklingsprocessen.

 

Syftet med aktiebaserad ersättning är främst att synkronisera ägares och anställdas intressen, och helst så att både ledning och medarbetare har incitament att långsiktigt verka stabilt. Vi kommer nu att sammanfatta fördelarna med aktielön relaterade till det upplevda värdet för anställda och de möjliga fördelarna för ledningen.

 

Anställda drar nytta av aktieincitament

Aktieincitament kan verka krävande och svåra att förstå. Vid ingående av aktielöneavtal är det därför viktigt att klargöra vilka incitamentsförmåner som kan uppnås så att den anställde förstår vad som krävs för att han/hon ska vinna till följd av aktielöneavtalet.

 

 • Motivation att bidra skapas både genom ägarstolthet, och för att de själva kan skörda de ekonomiska frukterna av tillväxt och goda resultat.
 • Aktieincitament kan upplevas som ett påtagligt uttryck för hur mycket deras bidrag till företaget värderas av ägarna.
 • Aktieincitament kan ses som en solid långsiktig investering, bland annat för att många av dessa avtal verkar med bra rabatter eller bonusaktier där man får extra aktier vid köp av aktier i bolaget.
 • Aktielön kan potentiellt ge den anställde betydligt högre ersättning än ett vanligt bonusprogram. Det beror på att aktieägarna ofta är mer villiga att dela mer med de anställda om aktieägarna har en god vinst – förutom att de är lättare att ge om de anställda är villiga att engagera sig i verksamheten och dela den ekonomiska risken.
 • Aktielöneavtal kan ge vissa skatteförmåner jämfört med vanliga köp av aktier.
 • Aktielön kan signalera att de anställda och framför allt ledningen tror på företaget och säger "låt oss göra kakan större tillsammans". Aktielönerna anpassas alltså till den moderna medarbetaren som vill vara en del av något större.

 

För för- och nackdelar med olika former av aktieincitament, se artiklar om de olika aktielöneinstrumenten; Options, RSUs, RSAs, and purchase and savings programs.

 

 

Bolagets och aktieägarnas förmåner av aktielön

För bolaget och aktieägarna är aktielön först och främst ett verktyg som bidrar till att få deltagarna i programmet att få incitament att agera på ett sätt som är till gagn för bolaget och bolagets värde. Eftersom bolagets värde kommer att bero på dess resultat och aktiekurs, dras de anställdas intressen i samma riktning som ägarnas, som inte nödvändigtvis är verksamma i bolaget.

 

 • Kan vara avgörande för rekryteringen av nyckelmedarbetare i en global ekonomi med stark konkurrens om de bästa cheferna.
 • Kan bidra till att behålla anställda över tid (bindande effekt) och minska kompetensflykten genom att sätta intjänandetid/bindningstid.
 • Ökar tillfredsställelsen och den ekonomiska tryggheten bland anställda genom potentiellt lukrativa incitament, vilket resulterar i ökad arbetsinsats eftersom de tar del av framgången.
 • Aktielöner kan bidra till kostnadsbegränsning i anställning. Särskilt i nystartade företag används aktielön som ett mått på stora likviditetsutbetalningar.
 • Det är viktigt för ägarna att särskilt seniora medarbetare står på extra och kommunicerar företagets budskap med entusiasm även i möten med investerare. Aktielön används för att bygga en kultur i företaget så att medarbetare och ledning går åt samma håll, och kan vara särskilt användbar vid förvärv eller när företag går samman och därmed har verksamhet med olika kulturer.

Aktielön används för att bygga en kultur i företaget så att anställda och ledning går åt samma håll, och kan vara särskilt användbart vid förvärv eller när företag går samman och därmed har verksamhet med olika kulturer.

 

 

Gillar du det du har läst? Prenumerera nedan och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad med våra blogginlägg!

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting