mars 7. 2023

Teckningsoptioner vs Personaloptioner

En vanlig fråga som vi får i möten med kunder knutet till deras optionsprogram för deras anställda är hur de ska hantera anställda i andra länder.

 

Skrevet av Chakib Yousefi

 

Vi ser fortfarande att ett många bolag väljer att införa ett teckningsoptionsprogram med samma villkor för samtliga anställda, oberoende av vilket land dom är anställda i. Utmaningen med detta är att skatteregler skiljer sig väsentligt mellan länder och att ett instrument kan hanteras annorlunda i olika länder - vilket är fallet med teckningsoptioner.

 

För att förstå detta så måste man förstå vad en teckningsoption är, samt varför det (enligt PwCs senaste studie) är det överlägset vanligaste instrumentet som används i incitamentsprogram i svenska bolag.

 

Vad är en Option

En vanlig option (personaloption) är ett avtal som stipulerar att innehavaren har rätt att teckna sig för en aktie för ett förutbestämt pris (inlösenpris) vid en specifik tidpunkt i framtiden (inlösentidspunkt). Detta innebär att om aktiekursen är högre än inlösenpriset vid inlösentidpunkten så gör innehavaren en vinst på mellanskillnaden. En teckningsoption fungerar likadant men med den viktiga detaljen att du betalar för optionen. Detta kan jämföras med hur ett lotteri fungerar och där en teckningsoption kan jämföras med att du betalar för lotten som ger dig möjlighet att vinna, medans du slipper betala för din lott med en personaloption.

 

Hur fungerar det för svenska deltagare

Det faktumet att du betalar för optionen är det som gör att en teckningsoption i Sverige anses vara ett värdepapper, vilket då innebär att bolaget inte betalar någon arbetsgivaravgift (31,42% i 2022) och deltagaren betalar kapitalskatt på vinsten (ca 30% i 2022). En personaloption anses däremot vara en löneförmån och lönebeskattas därför (ca 50% i 2022) och avkräver således arbetsgivaren att betala arbetsgivaravgift. Det är denna fördelen som gör teckningsoptioner så pass populära så att dom motsvarar närmre hälften av alla instrument som tilldelas i svenska aktierelaterade incitamentsprogram.

 

Hur fungerar det för utländska deltagare

Ovan beskrivna skatteskillnad mellan en teckningsoption och en personaloption gäller däremot enbart i Sverige. Nästintill alla andra länder behandlar dessa instrument lika, vilket innebär att trots att du betalar för teckningsoptionen så kommer du oavsett bli lönebeskattad för vinsten samt att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift. Detta gör att en anställd i exempelvis Norge betalar lika mycket som en anställd i Sverige för sin teckningsoption, men kommer att beskattas väsentligt högre för eventuella vinster.

 

Andra saker att tänka på

Teckningsoptioner för utländska deltagare skapar ytterligare en utmaning. Som nämnt så är dessa värdepapper och emitteras (personaloptioner är i praktiken bara ett avtal på ett papper fram till dess att du löser in den till en aktie) vid tilldelning och förs vanligtvis över till deltagarens privata aktiekonto. Dock så är teckningsoptioner ett tämligen ovanligt instrument i andra delar av världen vilket ofta gör det svårt att hitta banker och aktiekonton i andra länder som är villiga att hålla teckningsoptionerna.

 

Vad borde jag göra?

Så - tillbaka till ursprungsfrågan; Hur hanterar man då anställda i andra länder? En vanlig lösning som vi ofta hjälper våra kunder med är att tilldela teckningsoptioner till svenska deltagare, och tilldela personaloptioner för utländska deltagare som då undviker att bli ”dubbelbestraffade” med både inkomstskatt och att behöva köpa optionen . Det ska nämnas att om det är kritiskt att alla deltagare måste exponeras mot en eventuell kursnedgång så krävs investering och gör därmed detta upplägg till mindre intressant. Men, bolag kan givetvis inte ändra skatteregler i olika länder, och därför är det nästintill omöjligt att skapa exakt motsvarande program i olika länder, och helt omöjligt att göra så utan att kraftigt öka administrationsbördan. Därför anses detta vara en försvarlig mellanväg där svenska deltagare betalar – men får kapitalskatt, och att utländska deltagare inte betalar men får inkomstskatt.

 

 

Kontakta oss för att lära dig mer eller för information om hur ditt företag kan dra nytta av aktieincitamentsprogram!

 

Contact us

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting