oktober 12. 2022

Köp- och sparprogram

I aktieköpsprogram erbjuds alla anställda att köpa aktier i företaget – vanliga med rabatt eller bonusaktier. Här går vi in på detaljerna!

Investera i ditt eget företag - med rabatt eller fondandelar

 

Köp- eller sparprogram för anställda används oftast för att en större andel av de anställda ska kunna ta del av ägande och värdeutveckling i företaget. Mindre volymer och värden ingår vanligtvis (det kan även användas för mindre ledningsgrupper med större volymer). Det är också värt att notera att den här typen av system är vanligast i börsbolag – eftersom det är lättare att kommunicera värdet på bolaget där ett marknadspris har satts för aktierna.

 

Dessa typer av program är ofta uppbyggda med rabatt och en bindningstid där den anställde inte kan sälja aktierna. Programmen kan vara uppbyggda som engångsinvesteringar (gärna även med avlöningslån där pengarna dras från lönen i efterhand), eller sparprogram där anställda t.ex. dras av från lönen månadsvis och pengarna samlas innan de köper aktier för sparande en gång en kvart. Den största skillnaden mellan ett köp och ett sparprogram är med andra ord om du sparar innan ett köp eller inte. Här är begreppen inte tydligt definierade och inte heller så viktiga.

 

Det är vanligt att erbjuda dessa program med bestämda tidsintervall. Vanligtvis handlas aktier årligen, men vi ser också att vissa gör detta halv- eller kvartalsvis. Inköpsprogrammen kräver mycket kapital i förskott av den anställde och kombineras därför, som nämnt ovan, ofta med ett lån från företaget. Den kan även kombineras med matchnings-/bonusaktier eller prestationsaktier för extra motiverande och/eller riktad effekt.

 

Sammanfattning

 

Fördelar:

  • Om den här typen av program erbjuds ett stort antal anställda är det ett fint inslag i kulturbyggandet och ett led i att få intresse för ”moderbolaget”.
  • Bra sätt att introducera anställda till aktier generellt genom att göra det enkelt att delta. Detta förstärks genom att underlätta lönefinansiering.
  • Investerare ser det som en fördel att anställda äger aktier.
  • Det finns vissa "skatteförmåner" för denna typ av program i Norge

Nackdelar:

  • Kan innebära betydande administrativt arbete för företaget.
  • Att skapa aktiekonton för anställda utanför Norge kan vara en utmaning.
  • Man kan tycka att deltagarna inte behöver ha ”alla ägg i en korg” genom att ha alla besparingar hos arbetsgivaren.

 

Gillar du det du har läst? Prenumerera nedan och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad med våra blogginlägg!

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting