oktober 12. 2022

4 Fallgropar att Undvika i Aktieersättning

Rätt använt kan aktiebaserad lön skapa organisationer där alla goda krafter är orienterade åt samma håll, för företagets långsiktiga och sunda utveckling.

En "dåligt strukturerad" aktielöneplan kan i värsta fall bidra till att göra anställda mindre nöjda eller skapa incitament precis tvärtemot vad som var tänkt. Den här artikeln tar upp de vanligaste "misstagen" och potentiella fallgropar att tänka på när man utformar ett aktiebaserat ersättningsprogram.

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

Utspädning av aktien

I takt med att optionerna används ökar antalet aktier och vanliga aktieägare riskerar utspädning av sitt aktieinnehav. Vissa företag inför ett återköpssystem och/eller säkringsinstrument (såsom totalavkastningsswappar) för att inte påverka antalet utestående aktier. Resultatet och kostnaden för detta kan påverkas av räntekostnader om återköpen är lånefinansierade.

 

Långsiktigt och hälsosamt perspektiv i beslut

Långsiktigt och hälsosamt perspektiv i beslut
Tyvärr har historien visat att förvaltare kan prioritera kortsiktiga resultat framför långsiktig tillväxt om de kan sälja aktierna direkt efter att optionerna har lösts in om tidsaspekter och mål inte är genomtänkta. En lösning är att kräva att alla sitter på aktierna några år efter att optionen utnyttjats. För finansbranschen finns en separat reglering (Ersättningssystem i finansinstitut, värdepappersbolag och förvaltningsbolag för värdepappersfonder) som reglerar detta – något vi återkommer till i en separat artikel.

 

Skatt och arbetsgivaravgift för illikvida aktier relaterade till förfall

Aktiebaserade löneinstrument (som optioner) resulterar ofta i en hög skattekostnad för deltagaren och arbetsgivaravgiftsräkningen för företaget. Vid vinst är det viktigt att hänsyn tas till deltagarens och företagets likviditet. I värsta fall har vi sett varianter där optioner med stor "pappersvinst" har förfallit eftersom det helt enkelt inte har varit möjligt för deltagaren att finansiera skatten och inlösenpriset. Om bolaget är börsnoterat och aktien är likvid (det finns en viss frekvens i avslut) kan man sälja av några aktier för att täcka detta kapitalbehov. Så främst är detta en utmaning där det är svårt att sälja av en andel aktier.

 

Oönskade höga utbetalningar

I vissa fall har aktiebaserade löneprogram (särskilt optioner) gett skyhöga utbetalningar. Detta är positivt för deltagarna, men inte alltid önskat av aktieägarna och det kan också påverka företagets anseende. Här finns också mekanismer som kan motverka detta. Så kallade Cap's (tak) och Brakes (broms) är effektiva mekanismer för att ta bort risken för "finanstidningens förstasida" på grund av skyhöga utbetalningar.

 

Det har blivit vanligare att göra en ny prisbedömning när alternativen är ”out of the money”, helst för att få högsta ledningen att stanna. Många anser att en sådan praxis är ohållbar eftersom det är ett sätt att säga "det som är gjort är gjort" som inte tillfredsställer vanliga aktieägare som har köpt och suttit på investeringen.

 

Det sägs ofta att det är bättre att äga en liten andel av Coca Cola än en stor del av Jolly Cola. Rätt använt kan aktiebaserad lön skapa organisationer där alla goda krafter är orienterade åt samma håll, för företagets långsiktiga och sunda utveckling.

 

 

Gillar du det du har läst? Prenumerera nedan och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad med våra blogginlägg!

 

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting