Blog

Köp- och sparprogram

I aktieköpsprogram erbjuds alla anställda att köpa aktier i företaget – vanliga med rabatt eller bonusaktier. Här går vi in på detaljerna!

Värfor använda aktieincitament?

Om du överväger att använda aktier som en del av ersättningen hittar du här argument relaterade till användningen av aktiebaserade incitament.