september 1. 2022

Hva er et aksjelønnsprogram for ansatte?

Aksjelønn er en form for avlønning som et selskap kan tilby både ledende og øvrige ansatte.

Det er mange måter å innrette aksjelønn på. Et godt strukturert aksjelønnsprogram skal sørge for at langsiktige bidrag til et robust selskap skal skape langsiktig verdi og være mer attraktiv for topp-talentene der ute.

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

Hva er aksjelønn?

 

Helt overordnet innebærer aksjelønn at et selskap ønsker å benytte eierskap som en aktiv del i “kompensasjonspakka” – i tillegg til lønn og eventuell bonus. Aksjelønn er blant de vanligste formene for økonomiske insentiver i næringslivet, men det finnes flere former for aksjelønn og også store variasjoner innen de forskjellige aksjelønnsformene.  

 

Hvordan et aksjelønnsprogram bør innrettes er situasjonsavhengig og avhenger av hva selskapet ønsker å oppnå og hvor det er i utviklingsløpet. Felles for alle aksjelønnsprogrammer er at de skal gi arbeidstakere og arbeidsgivere (selskapet og selskapets eiere) felles insentiver til å bygge selskapet og få utbytte fra selskapets vekst og suksess. 

 

Aksjelønn benyttes av selskaper i alle faser – alt fra en liten start-up som ønsker å få med en god ansatt men ikke kan betale markedslønn, til tusenvis av ansatte i de største selskapene i verden. 

I 2018 benyttet tre fjerdedeler av selskapene notert på Oslo Børs aksjelønn som del av “kompensasjonspakka”. Opsjoner er det mest populære instrumentet hvor omtrent 50 prosent av programmene er opsjonsprogrammer. Mer enn 90 prosent av opsjonene gjøres opp i aksjer – hvor alternativet er kontantoppgjør.

 

I andre artikler vil du blant annet finne mer om ulike fordeler ved aksjelønn, hvilke former aksjelønn selskaper kan benytte, og hvilke effekter en må tenke på for å strukturere et effektivt aksjelønnsprogram.

 

Oppsummering: 

  • Selskaper tilbyr aksjelønn, på engelsk Share-based payment, som del av en økonomisk kompensasjonspakke til ledelse og øvrige ansatte.
  • Aksjelønn benytter selskapets aksjer (eierskap) som en del av avlønningen, da i “bytte” mot tjenester (arbeid) fra de ansatte.
  • Aksjelønn har gjerne en opptjeningsperiode (vesting period) som definerer hvor lenge du må jobbe for arbeidsgiver for å kunne opptjene retten til/motta aksjene.

 

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting