september 7. 2022

Kjøps- og spareprogrammer

Det vanligste med aksjekjøpsprogrammer er at alle ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet – typisk med rabatt eller bonusaksjer.

Invester i ditt eget selskap - med rabatt eller bonusaksjer

 

Kjøps- eller spareprogrammer for ansatte benyttes oftest for å kunne la en større andel av de ansatte ta del i eierskap og verdiutviklingen i selskapet. Det er da gjerne mindre volumer og verdier inkludert (det kan også benyttes til mindre ledergrupper med større volumer). Det er også verdt å merke seg at denne type ordninger er mest vanlig i børsnoterte selskaper – da det er enklere å kommunisere verdien på selskapet der det er satt markedspris på aksjene.

 

Denne typen programmer struktureres ofte med en rabatt og en lock-in-periode der den ansatte ikke kan selge aksjene. Programmene kan struktureres som engangsinvesteringer (gjerne også med lønnslån hvor pengene trekkes av lønn i etterkant), eller spareprogrammer der ansatte for eksempel trekkes i lønn månedlig og pengene akkumuleres opp før det kjøpes aksjer for oppspart beløp en gang i kvartalet. Med andre ord er hovedforskjellen mellom et kjøps- og et spareprogram om man sparer i forkant av kjøp eller ikke. Her er begrepene ikke helt klart definert og heller ikke så viktig.

 

Det er vanlig å tilby disse programmene i fastsatte tidsintervaller. Typisk handles det aksjer årlig, men vi ser også at noen gjennomfører dette halvårlig eller kvartalsvis. Kjøpsprogrammene krever mye kapital på forskudd fra den ansatte og kombineres derfor, som nevnt over, ofte med et lån fra selskapet. Det kan også kombineres med matching/bonusaksjer eller prestasjonsaksjer for ekstra motiverende og/eller målrettet effekt.

 

Oppsummering

 

Fordeler:

  • If this type of program is offered to a wide number of employees, it is a fine element in culture building and a part of gaining interest in the “parent company”.
  • Great way to introduce employees to stocks in general by making it easy to participate. This is reinforced by facilitating salary financing.
  • Investors consider it an advantage that employees own shares.
  • There are some “tax benefits” for this type of program in Norway.

Ulemper:

  • May involve significant administrative work for the company.
  • Creating share accounts for employees outside Norway can be a challenge.
  • One can think that participants do not have to have “all the eggs in one basket” by having all the savings in the employer.

 

 

Liker du det du har lest? Abonner nedenfor, og følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert på blogginnleggene våre!

SISTE

Les flere av våre artikler

Vil du holde deg oppdatert?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting