september 7. 2022

Hvorfor bruke aksjelønn?

Vurderer du å bruke aksjer som en del av avlønningen? Her finner du argumentasjon knyttet til bruken av aksjebaserte insentiver.

 

Fordeler og ulemper

Er det viktigst for selskapet å beholde nøkkelansatte over tid? Er det å nå en spesiell type finansiell eller ikke-finansiell målsetning? Eller kan det være å bygge felles kultur på tvers av ulike enheter og landegrenser? En god aksjelønnsavtale innrettes avhengig av selskapets målsettinger, og må tilpasses både nasjonale og internasjonale kontekster avhengig av hva slags type selskap du har og hvor dere er i utviklingsløpet.

 

Formålet med aksjebasert avlønning er i all hovedsak å synkronisere interessene til eiere og ansatte, og gjerne slik at både ledelse og ansatte har insentiver til å drive solid på sikt. Vi skal nå oppsummere fordelene ved aksjelønn knyttet til den opplevde verdien for ansatte og de mulige fordelene for ledelsen.

 

Ansattes fordeler ved aksjelønn

Aksjelønn kan virke krevende og vanskelig å forstå. Ved inngåelse av en aksjelønnsavtale er det derfor viktig å tydeliggjøre de insentiverende fordelene som kan oppnås slik at den ansatte forstår hva som skal til for at han/henne kan oppnå gevinst som en følge av aksjelønnsavtalen.

 

 • Motivasjon til å bidra skapes både gjennom eierstolthet, og fordi de selv kan høste finansiell belønning av vekst og gode resultater. Aksjelønn kan oppleves som et håndfast uttrykk for hvor mye deres bidrag til selskapet verdsettes av eierne.
 • Aksjelønn kan ses på som en solid langsiktig investering, blant annet fordi mange aksjelønnsavtaler opererer med gode rabatter eller bonusaksjer hvor du mottar ekstra aksjer som en følge av at du kjøper aksjer.
 • Aksjelønn kan potensielt gi den ansatte langt høyere kompensasjon enn et normalt bonusprogram. Dette fordi aksjonærene gjerne er mer villige til å dele mer med de ansatte om aksjonærene har god gevinst – i tillegg til at de er lettere å gi dersom de ansatte er villige til å binde seg til virksomheten og dele den økonomiske risikoen.
 • Aksjelønnsavtaler kan gi noen skattefordeler sammenlignet med ordinære kjøp av aksjer.
 • Aksjelønn kan signalisere at de ansatte og spesielt ledelsen har tro på selskapet og sier «la oss gjøre kaken større sammen». Aksjelønn er slik sett tilpasset den moderne arbeidstakeren som ønsker å være del av av noe større.

 

For fordeler og ulemper ved ulike former for aksjelønn, se artikler om de ulike aksjelønnsinstrumentene; Opsjoner, RSUer, RSAer, og Aksjekjøpsprogrammer.

 

 

Selskapets og aksjonærenes fordeler ved aksjelønn

For selskapet og aksjonærene er aksjelønn først og fremst et verktøy som bidrar til å få deltakerne i programmet til å ha insentiver til å handle på en måte som er fordelaktig for selskapet og selskapets verdi. Siden selskapets verdi vil avhenge av dets resultater og aksjekurs, trekkes de ansattes interesser i samme retning som eiernes, som ikke nødvendigvis er aktive i selskapet.

 

 • Kan være avgjørende for rekrutteringen av nøkkelansatte i en global økonomi med sterk konkurranse om de beste hodene.
 • Kan bidra til å holde på ansatte over tid (innbindingseffekt) og redusere flukt av ekspertise ved at det settes en opptjeningstid/bindingstid.
 • Øker tilfredshet og finansiell trygghet blant ansatte gjennom potensielt lukrative insentiver, som gir utslag i økt arbeidsinnsats fordi de tar del i suksessen.
 • Aksjelønn kan bidra til kostnadsbegrensning ved ansettelser. Særlig i oppstartsselskaper benyttes aksjelønn som et tiltak mot store likviditetsutlegg.
 • Viktig for eierne at spesielt ledende ansatte står på ekstra og kommuniserer selskapets budskap med glød også i møte med investorer.

Aksjelønn benyttes for å bygge en kultur i selskapet for at ansatte og ledelse drar i samme retning, og kan være spesielt nyttig ved oppkjøp eller når selskaper slår seg sammen og dermed har operasjoner med ulike kulturer.

 

 

Liker du det du har lest? Abonner nedenfor, og følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert på blogginnleggene våre!

 

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting