november 1. 2022

Aksjelønn i lederlønnserklæringen

Vi har laget en utredning for deg om hva som skal inkluderes i lederlønnserklæringen.

 

Er du usikker på hvordan dere skal rapportere aksjelønn etter de nye retningslinjene for lederlønnsrapportering?

 

Her finner du info om hva som skal inkluderes i lederlønnserklæringen for aksjebaserte lønn. 

 

Skrevet av Eirik Kalkvik Stenberg

 

Bakgrunn

11.desember 2020 fastsatte Næringsdepartementet endringer av allmennaksjeloven §6-16a og §6-16b med tilhørende ny forskrift. Hensikten er å utvide de gjeldende reglene om retningslinjer for lederlønn og rapportering av godtgjørelse til ledende personer.

 

Når det gjelder aksjelønn er det forskriftens §2 (1) punkt 3 og §6 (2) punkt 6 som definerer og stiller krav til at ulike former for aksjelønn inkluderes i lønnsrapporten for ledende ansatte. 

 

Hvem må følge de nye reglene? 

Kort fortalt er det allmennaksjeselskap som skal offentliggjøre en lønnsrapport for ledende ansatte. 

 

Dette kommer av at lovendringene er foretatt i allmennaksjeloven som gjelder allmennaksjeselskap som definert i allmennaksjeloven §1-1(1). Videre defineres det i de endrede lovene §6-16a (1) og §6-16b (1) og forskriftens §1 (1) at bestemmelsene i disse paragrafene gjelder selskap med aksjer tatt opp til handler på regulert marked. 

 

Når må rapporten være klar? 

Lønnsrapporten skal kontrolleres av revisor og senest foreligge ordinær generalforsamling 2022 som beskrevet i forskriftens §7 (2). Det betyr at for de fleste skal rapporten for 2021 være klar våren 2022. 

 

 

Hva må rapporten inneholde? 

Forskriftens §6 stiller krav til hva lønnsrapporten skal inneholde, og aksjelønn beskrives i punkt 6. 

 

Skjermbilde 2022-11-01 kl. 15.20.51

 

Videre står det i forskriftens §6 (3) at rapporten bør utarbeides i tråd med Europakommisjonens guide for rapporter om godtgjørelse. Guidens kapittel 5.3 omhandler aksjelønn. Her finner vi definisjoner, retningslinjer og maler til tabeller som bør brukes i lederlønnsrapporten. 

 

Malene ser du nedenfor:

Table 2 - Share options awarded or due to the Directors for the reported financial year

Table 3 - Shares awarded or due to the Directors for the reported financial year

 

Enkelte av kolonnene er ikke helt rett frem å fylle inn ettersom de skal inneholde mye informasjon. Her kan du se hva hver kolonne skal inneholde:

 

  Kolonne Eksempel Beskrivelse
  Name of Director Ola Nordmann, CEO

Navn og stilling.

Om personen ikke har vært i stillingen hele året, skal start- eller sluttdato inkluderes i tilknyttet note.

1 Specification of plan

2021 

Opsjonsplan

Aksjelønnsplanens navn.
2 Performance period

01/06/2021 -

01/06/2024

Om planen har tilknyttet ytelsesbetingelser skal denne kolonnen inneholde start- og sluttdato for ytelsesperioden(e) i tråd med betingelsene til planen (dd/mm/åååå - dd/mm/åååå). 
3 Award date

01/06/2021

Tildelingsdayo (dd/mm/åååå)
4 Vesting date

01/06/2024)

Tildelingens vestingdato (dd/mm/åååå)
5 End of holding period

01/07/2025

Om tildelingen har hatt en restriksjonsperiode utover vesting, skal denne kolonnen inneholde sluttdatoen for denne perioden. 
6 Exercise period

01/06/2024 - 

01/06/2026

Innløsningsperioden til opsjonsplanen (dd/mm/åååå). 
7 Strike price of the share

11.50

Innløsningspris
8 Shares/options awarded at the beginning of the year

0

Antall opsjoner eller andre aksjebaserte instrumenter som den ansatte besitter ved årsinngangen.
9 Shares/options awarded

a. 500

b. 500

c. 6 5001

d. 5 7502

a. Antall instrumenter tildelt i løpet av året. 

b. Antall instrumenter tildelt ved tildelingsdato. 

c. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved årsslutt. 

d. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved tildeling. 

10 Shares/options vested

0

a. Antall instrumenter festet i løpet av året. 

b. Antall underliggende aksjer til instrumenter som vestet i løpet av året.

c. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved årsslutt. 

d. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved vestingdato. 

11 Shares/options subject to a performance condition

500

Om planen er tilknyttet ytelsesbetingelser som ennå ikke er avgjort ved årsslutt, skal kolonnen inneholde antall instrumenter som fortsatt kan påvirkes av betingelsens utfall. 

12 Shares/options awarded and unvested

500

Antall instrumenter som ennå ikke har festet ved årsslutt.

13 Shares/options subject to a holding period

500

Om tildelingene har en restriksjonsperiode utover vesting og restriksjonsperiodens sluttdato er etter årsslutt, skal antall tilknyttede instrumenter oppgis i denne kolonnen. 

 

  1. 1. 500 x 13.00 (Aksjekurs ved årsslutt: 13.00)
  2. 2. 500 x 11.50 (Aksjekurs ved tildeling: 11.50)

 

Vær oppmerksom på at Europakommisjonens guide presiserer at også andre aksjebaserte instrumenter enn aksjer og opsjoner skal inkluderes i lønnsrapporten. Dette betyr også at instrumenter som utbetales i kontanter skal inkluderes, slik som phantom shares, warrants, og share appreciation rights. 

 

Forbehold

Vær oppmerksom på at denne artikkelen gir en oversikt over aksjelønn i lederlønnsrapporten, og ved utforming av rapporten bør dere avklare innholdet med revisor. Revisor må godkjenne lederlønnsrapporten i forkant av generalforsamlingen. 

 

Liker du det du har lest? Abonner nedenfor, og følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert på blogginnleggene våre!

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting