Blog

Hvorfor bruke aksjelønn?

Vurderer du å bruke aksjer som en del av avlønningen? Her finner du argumentasjon knyttet til bruken av aksjebaserte insentiver.

4 fallgruver å unngå i aksjelønn

En godt strukturert aksjelønnavtale kan ha mange positive effekter, men negative effekter kan oppstå om avtalen ikke tilpasses selskapets behov og ønsker

Kjøps- og spareprogrammer

Det vanligste med aksjekjøpsprogrammer er at alle ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet – typisk med rabatt eller bonusaksjer.