oktober 12. 2022

Hvad er RSA?

Her går vi i detaljer med at give væk gratis andele, med binding. Dette instrument bruges mest til at få mest muligt ud af beskatningen som kapitalskat.

Her går vi i detaljer med at give væk gratis andele, med binding. Dette instrument bruges mest til at få mest muligt ud af beskatningen som kapitalskat.

 

Overdrag ejerskabet med det samme – og få lavere skat i tilfælde, hvor aktiekursen stiger

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

 

Restricted Share Award (RSA) er aktier med en optjeningsperiode og/eller optjeningsperiode, der overføres til medarbejderen på tildelingstidspunktet. Aktierne giver stemmeret og udbytte som ordinære aktier. Overdragelsen af aktierne efterfølges dog normalt af en periode, hvor aktierne ikke kan handles, og/eller du skal levere ydelser til virksomheden over denne periode for at undgå at skulle børsnotere eller sælge aktierne tilbage. Dette resulterer i en skattepligtig værdi på tildelingsdagen, hvor du modtager værdien af hele aktien. Begrænsningen fører samtidig til, at aktiernes ”faktiske værdi” nedsættes, og dermed giver en lavere skattepligtig indgangsværdi.

 

Som det ofte bruges i de tilfælde, hvor det ses, at opsiden i skattesituationen ved at overdrage aktien umiddelbart overstiger ulempen ved potentielt at skulle tilbagelevere aktier og/eller forholde sig til skattesituationen ved en fratræden eller aktiekursfald. Netop på grund af udfordringer med administration i forbindelse med eventuelle tilbageførsler af aktier og opfølgning på skat, ser vi, at RSA’er mest bruges i ”tidlige fase” virksomheder (aktieejerskab typisk pga. lavere lønninger) og til et meget begrænset antal nøgletal. mennesker i større virksomheder. I sådanne tilfælde kan det ”lønne sig” at tage fat på lidt flere administrative udfordringer for selskabet og deltagerne for at optimere skattesituationen, da man er meget positiv over for den fremtidige aktiekursudvikling.

 

Fordele med RSA:

  • RSA giver øjeblikkeligt ejerskab og så også enhver ret til udbytte og stemmerettigheder.
  • En sådan ordning er skatteeffektiv i betragtning af, at værdierne skal hæves, og deltageren har en indkomstskat, der overstiger skat af kursgevinster.

 

Ulemper med RSA:

  • Skat på tildelingstidspunktet, og aktier er bundet (ergo kan ikke sælge en aktie til dækning af skat). Det betyder, at det kan være besværligt at betale en skatteregning, hvis dette ikke er gennemtænkt.
  • Virksomheden pålægges ved tildelingen arbejdsgiverbidragsomkostninger, som kan være svære at få tilbage, hvis medarbejderen stopper og skal tilbagelevere aktierne. Det samme gælder, hvis værdien til sidst bliver lavere. Du får ikke arbejdsgiverbidrag tilbage.

 

LATEST

Read more of our articles

Hvad er RSA?

Her går vi i detaljer med at give væk gratis andele, med binding. Dette instrument bruges(...)

Vad er optioner?

Et risikofrit incitament - som giver deltageren mulighed for at tage del i fremtidig(...)

Hvad er RSU?

Her går vi i detaljer om det mest kraftfulde bindende element i aktielønsverdenen – RSU.

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
  • Free demo
  • Easy equity program rollout
  • Worry-free administration and accounting