oktober 12. 2022

Hvad er RSU?

Så længe virksomheden har en vis værdi, vil en RSU under alle omstændigheder have en vis værdi ved indløsning.

Her går vi i detaljer om det mest kraftfulde bindende element i aktielønsverdenen – RSU.

 

Motivere nøglemedarbejdere i både gode og dårlige tider

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

En Restricted Share Unit – eller løfte om en gratis andel engang i fremtiden – er en form for aktieløn

 

En Restricted Share Unit (RSU) kan ses som en option med en indløsningskurs på nul (evt. kun aktiens pålydende), hvilket betyder, at retten til at modtage aktierne gives ved indgåelse af en aftale. Aktierne kan dog ikke afhændes, før de er overdraget til medarbejderen på en aftalt dato. Det betyder, at RSU'en har alle de samme elementer som en option, men at hvor optionen mister sin incitamentseffekt på et svagt marked, vil RSU'en bevare sin motiverende effekt, fordi den forbliver «in the money». Så længe virksomheden har en vis værdi, vil en RSU under alle omstændigheder have en vis værdi ved indløsning.

 

Før de store finansielle skandaler i virksomheder som Enron og WorldCom i USA i midten af 2000'erne, var aktieoptioner den foretrukne form for aktieløn. Skandalerne og flere sager om skattesvig fik virksomheder til at overveje andre former for aktieløn, der kunne bidrage til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. RSU'er blev især populære. Disse havde tidligere været forbeholdt ledelsen, og blev nu tildelt medarbejdere på alle niveauer.

 

Vi anser RSU'er for at være gode instrumenter, når dit hovedpointe er at tiltrække eller "binde" nøglemedarbejdere over en længere periode. RSU'er modtages uanset hvordan virksomheden gør det, og der er ingen specifikke mål relateret til indtjeningen udover at forblive i din stilling.

 

Meget af den kritik, der er rettet mod RSU'er, er, at dette kan betragtes som en "gratis frokost", og aktionærer kan ofte godt lide, at programmer er tættere knyttet til virksomhedens eller personens præstationer.

 

Administrationsomkostningerne for arbejdsgiveren er minimale, da der ikke er egentlige andele at følge. Og fordi aktierne ikke skal tildeles før indløsningsdatoen, udskydes også en udvanding af aktierne.

 

Lidt om skatter

 • Ved indløsning fastsættes en ’fair market value’ – typisk aktiekursen på tidspunktet for overdragelsen af aktierne. De tælles derefter som løn, og værdien af de modtagne RSU'er beskattes som løn. Det betyder, at hvis aktiekursen på overdragelsestidspunktet er 100 DK, og du beskatter 40 %, så indberettes 100 DK som løn og 40 DK vil være din "skatteregning".
 • Det er også muligt at tilbageholde en del af aktierne til dækning af indkomstskat.

 

I begge de nævnte alternativer kan de modtagne aktier som hovedregel omsættes frit.

 

Fordele ved RSU'er

 • I modsætning til optioner, der kan udløbe uden nogen værdi, vil RSU'er altid have en værdi baseret på den underliggende aktie. Dette gør instrumentet til en super mekanisme til at sikre, at dine nøgleressourcer har en stor fordel ved at blive, og en potentielt stor ulempe ved at holde op.
 • RSU'er er risikofrie og beskattede, hvilket betyder, at der ikke vil være nogen beskatning før indløsningsdatoen. De giver opfattet værdi, selv når aktien svinger i værdi, og involverer ikke nogen forhåndsinvesteringer for medarbejderen eller virksomheden.
 • Det faktum, at RSU'er som optioner ikke er andet end en aftale, før de bliver en egentlig andel, gør det administrativt effektivt at administrere. Der er ikke behov for en struktur for aktiekonti mv. før RSU'erne bliver til egentlige aktier (bemærk dog regnskabsstyring under IFRS).

 

Ulemper ved RSU'er

 • Ingen ulempe for deltagere (kan så betragtes som en ulempe blandt ejere).
 • Ingen præstationselementer ud over at blive på plads.
 • Indkomstskat for deltagere (og arbejdsgiverbidrag for virksomheden) af værdien på overdragelsestidspunktet. Givet en god aktiekursudvikling vil det være skattemæssigt fordelagtigt at overføre aktien tidligere.
 • I scenarier, hvor aktiekursen stiger markant, vil RSU'er give en lavere gevinst end med optioner, da du typisk modtager flere optioner end RSU'er.
 • Som hovedregel er der ingen stemmeret i den periode, instrumentet er en RSU.

 

LATEST

Read more of our articles

Hvad er RSA?

Her går vi i detaljer med at give væk gratis andele, med binding. Dette instrument bruges(...)

Hvad er optioner?

Et risikofrit incitament - som giver deltageren mulighed for at tage del i fremtidig(...)

Hvad er RSU?

Her går vi i detaljer om det mest kraftfulde bindende element i aktielønsverdenen – RSU.

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting