oktober 12. 2022

Hvorfor bruge aktieløn?

Hvis du overvejer at bruge aktier som en del af vederlaget, finder du her argumenter i forbindelse med brugen af aktiebaserede incitamenter.

 

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

Hvorfor bruge aktieløn?

Er det vigtigt for virksomheden at fastholde nøglemedarbejdere over tid? Er det vigtigt at nå en bestemt finansiel eller ikke-finansiel målsætning? Eller er det at bygge en fælles kultur på tværs af forskellige enheder og landegrænser? En god aktielønsaftale opsættes på baggrund af virksomhedens målsætninger, og skal tilpasses til både nationale og internationale sammenhænge alt efter hvilken type virksomhed du har, og hvor du befinder dig i udviklingsprocessen.

 

Formålet med aktiebaseret løn er hovedsageligt at sikre samspil mellem ejernes og medarbejderes interesser så både ledelse og medarbejdere har incitament til at yde på sigt. Vi vil nu opsummere fordelene ved aktieløn i forhold til værdien for medarbejderne og dermed fordelene for ledelsen.

 

Medarbejderne nyder godt af aktieløn

Aktieløn kan virke krævende og svære at forstå. Ved indgåelse af en aktielønsaftale er det derfor vigtigt at få afklaret, hvilke incitamentsydelser der kan opnås, så medarbejderen forstår, hvad der skal til for, at han/hun opnår ydelserne som følge af aktielønsaftalen.

 

 • Motivation til at bidrage skabes både gennem ejerskabsstolthed, og fordi de selv kan høste de økonomiske gevinster af vækst og gode resultater. Aktieincitamenter kan opleves som et håndgribeligt udtryk for, hvor meget deres bidrag til virksomheden værdsættes af ejerne.
 • Aktieincitamenter kan ses som en solid langsigtet investering, blandt andet fordi mange af disse aftaler arbejder med gode rabatter eller bonusaktier, hvor man får ekstra aktier ved køb af aktier i virksomheden.
 • Aktieløn kan potentielt give medarbejderen langt højere kompensation end et normalt bonusprogram. Det skyldes, at aktionærerne ofte er mere villige til at dele mere med medarbejderne, hvis aktionærerne har en god gevinst – udover at de er nemmere at give, hvis medarbejderne er villige til at forpligte sig i forretningen og dele den økonomiske risiko.
 • Aktielønsaftaler kan give nogle skattemæssige fordele i forhold til almindelige aktiekøb.
 • Aktieløn kan signalere, at medarbejderne og især ledelsen har tiltro til virksomheden og siger "lad os sammen gøre kagen større". Aktieløn er således tilpasset den moderne medarbejder, der gerne vil være en del af noget større.

 

For fordele og ulemper ved forskellige former for aktieincitamenter, se artikler om de forskellige aktielønsinstrumenter; Optioner, RSUs, RSA, and købs- og spareprogrammer.

 

 

Selskabets og aktionærernes fordele ved aktieløn

For virksomheden og aktionærerne er aktieløn først og fremmest et værktøj, der er med til at få deltagerne i programmet til at få incitamenter til at agere på en måde, der er til gavn for virksomheden og virksomhedens værdi. Da virksomhedens værdi vil afhænge af dens resultater og aktiekurs, trækkes medarbejdernes interesser i samme retning som ejernes, som ikke nødvendigvis er aktive i virksomheden.


 • Kan være afgørende for rekruttering af nøglemedarbejdere i en global økonomi med stærk konkurrence om de dygtigste hoveder.
 • Kan være med til at fastholde medarbejdere over tid (bindingseffekt) og mindske ekspertiseflugten ved at fastsætte en optjeningsperiode/bindingsperiode.
 • Øger tilfredshed og økonomisk tryghed blandt medarbejderne gennem potentielt lukrative incitamenter, som giver en øget arbejdsindsats, fordi de tager del i succesen.
 • Aktieløn kan bidrage til omkostningsbegrænsning i ansættelsen. Særligt i nystartede virksomheder benyttes aktieløn som et mål mod store likviditetsudbetalinger.
 • Det er vigtigt for ejerne, at især ledende medarbejdere yder det ekstra og kommunikerer virksomhedens budskab med entusiasme, også i møder med investorer. Aktieløn bruges til at opbygge en kultur i virksomheden, så medarbejdere og ledelse arbejder i samme retning, og kan være særligt nyttigt ved opkøb eller når virksomheder fusionerer og dermed har aktiviteter med forskellige kulturer.


Aktieløn bruges til at opbygge en kultur i virksomheden, så medarbejdere og ledelse arbejder i samme retning, og kan især være nyttig ved opkøb eller når virksomheder fusionerer og dermed har aktiviteter med forskellige kulturer.

 

 

Kan du lide det du har læst? Abonner nedenfor, og følg os på sociale medier for at holde dig opdateret med vores blogindlæg!

 

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting