Blog

Streamlining af Ligningslovens 7P

Optio Incentives: Forenklet overholdelse af 7P skattelovgivning med vores software. Automatiser processerne for aktiekompensation og sikre skatteeffektivitet.

Hvorfor bruge aktieløn?

Hvis du overvejer at bruge aktier som en del af vederlaget, finder du her argumenter i forbindelse med brugen af aktiebaserede incitamenter.

Aktielønsprogrammer

Ved aktiekøbsprogrammer er det mest almindelige at alle medarbejdere tilbydes at købe aktier i virksomheden. Her går vi ind i detaljerne!